CZ Plants | Seeds-Mall

- AGRO CS
- AL-KO
- BORNEO EXOTICS
- BOOM 
- GARDENA 
- HG international 
- Jungle Gym 
- LIMS 
- Motip Dupli 
- NORMAN 
- Orbit USA 
- PET´S 
- SOLO GmbH
- VALA Rožnov 


                       ...a další

----------------------------------

ZNAČKY+VÝROBCI
a jejich zařazení

----------------------------------

SPOLUPRACUJEME D-TEST

Paysec


ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B


4. Nákupní řád

 

A. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zeleneudoli.cz a www.zeleneudoli.com (ZeleneUdoli.cz).  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 


B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ZeleneUdoli.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Zeleneudoli.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 


C. Reklamace

 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Zeleneudoli.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Pro urychlení průběhu reklamace reklamujte zboží dle druhu buďto přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu a nebo přímo u dodavatele uvedeného na faktuře.

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@zeleneudoli.cz .

4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

5. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Dále viz. reklamační řád.

 


D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v pokud možno původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vrácením zboží má kupující nárok získat zpět pouze hodnotu zboží, a to ve výši v době nákupu, bez poplatků za dopravné a balné. Vrácená částka může být ponížena o hodnotu znehodnoceného obalu, případně o storno poplatek.

 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy:

1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.) na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5.) na dodávku novin, periodik a časopisů,

6.) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

E. Práva a povinnosti prodávajícího

 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od  přepravce, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, případně mu tento je obratem zaslán Českou poštou nebo emailem ve formátu PDF.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


f) Prodávající má právo měnit popisné specifikace bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

 

F. Práva a povinnosti kupujícího

 

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


G.
Storno objednávky - nepřevzetí zásilky


Objednávku lze stornovat telefonicky nebo emailem do 12 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Nepřevzetím zásilky s objednaným zbožím závaznost objednávky nekončí. 
Pokud si objednané zboží  nepřevezmete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku (v obou směrech). Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 300Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky dále předáváme firmě Deredes, s.r.o. (www.checkout.cz), která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma Vás bude kontaktovat a informovat o dalším postupu při uhrazení dluhu.
 

 

I. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu ZeleneUdoli.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

4. Veškerá ustanovení v nákupním řádu se vztahují i k doméně www.zeleneudoli.com.

 

 

ZeleneUdoli.cz

Allca Way, s.r.o.
 U Důlňáku 466/79

717 00 Ostrava - Bartovice
TEL:  (+420) 840 333 334
GSM: (+420) 773 176 370
FAX:  (+420) 595 171 790
Email: info@zeleneudoli.cz

Skype: zeleneudoli.cz-eshop

IČ:  27833470
DIČ:  CZ27833470


Vaše jméno:

Text:
E-mail:


Logo_zeleneudoli.cz © 2004 – 2015  ZELENEUDOLI.CZ - nákup v klidu a pokoji | email: info@zeleneudoli.cz - tel.: 840 333 334 , 773 176 370 | Online prodej   
Všechna práva vyhrazena. Provozuje Allca Way, s.r.o.


 

 


Partnerské weby: | czplants.com | fingercots.eu | seeds-mall.com | tattoo-spray.cz | rostliny.net | klikniakup.cz | zelenydesign.cz |


 

! O nás ...  ! Nákupní rádce...  ! Reklamační řád ...  ! Kontakty ...  ! Mapa webu ...  ! Výměna odkazů ...